Missie en Visie

Onze missie

Kinderzwerfboek heeft als missie om in Nederland een continue stroom te bewerkstelligen van gelezen kinderboeken. Kinderzwerfboek laat gericht in aandachtswijken kinderboeken zwerven, zodat de zwerfboeken  juist op plekken komen waar deze het hardst nodig zijn. Hiervoor werkt Kinderzwerfboek samen met scholen, gemeenten, bibliotheken, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Onze visie

Kinderzwerfboek wil zoveel mogelijk kinderen in aandachtswijken (en in heel Nederland) aan het lezen krijgen om hiermee het taalkundig inzicht van kinderen te vergroten, kinderen een beter toekomstperspectief te bieden en de kans op armoede te verkleinen.